Barbara Gamberger

Biography

In the search for new photographic challenges, a few years ago I became acquainted with the nude photography. I was impressed by the harmony between the human body and nature; so questions about the essence of identity in the relationship between environment and individuality arose in me.

While photographing, I focus on an intimate confessional narration that goes beyond the traditional understanding of a human being.

Some of the photographs, with their silent darkness, give an insight into the primordial male dimension, trapped in the loop of isolation, hopelessness and loneliness.

In others, one tries to free oneself with pure thoughts, forgiveness and return to nature to be free from the burdens of the past, to finally relieve the soul and enjoy the beauty of the moment.

 

Pri iskanju novih fotografskih izzivov sem se pred nekaj leti spoznala z akt fotografijo. Navdušila me je skladnost med človeškim telesom in naravo ter v meni odprla vprašanja o bistvu identitete v razmerju med okoljem in individualnostjo.

Med fotografiranjem se osredotočam na intimno izpovedno pripoved, ki presega tradicionalno razumevanje človeka.

Nekatere fotografije s svojo nemo temačnostjo dajejo uvid v prvinsko moško dimenzijo, ujeto v zanko izločenosti, brezizhodnosti in osamljenosti.

V drugih se človek poskuša s čistimi mislimi, odpuščanjem in vrnitvijo v naravo osvoboditi bremen preteklosti, dokončno razbremeniti dušo ter uživati v lepotah danega trenutka.